KOZHAKHMETOV, S.; SUPIYEV, A.; KUSHUGULOVA, A.; TYNYBAYEVA, I.; KOSSUMOV, A.; UTEPOVA, L.; SADUAKHASOVA, S.; SHAKHABAYEVA, G.; NURGOZHIN, T.; ZHUMADILOV, Z. Genotype frequencies of polymorphic MDR1 variants in the Kazakhstani population. Central Asian Journal of Global Health, [S. l.], v. 2, 2014. DOI: 10.5195/cajgh.2013.118. Disponível em: http://cajgh.pitt.edu/ojs/cajgh/article/view/118. Acesso em: 24 feb. 2024.