Akilzhanova, Ainur, Zhannur Abilova, Nurgul Sikhayeva, Ivan Shtefanov, Abay Makishev, Tasbolat Adylkhanov, Tolebay Rakhypbekov, Zhaxybay Zhumadilov, and Kuvat Momynaliev. 2014. “Vitamin D Receptor Gene Polymorphisms and Breast Cancer Risk in Kazakhstan”. Central Asian Journal of Global Health 2 (January). https://doi.org/10.5195/cajgh.2013.95.