Author Details

Adylkhanov, Tasbolat, Semey State Medical University, Semey, Kazakhstan